Why should you go to the most awaited OFW Christmas Event in Taiwan? Find out here!

Where else can one truly experience the spirit of Christmas other than in a Filipino home? Taon-taon, Pasko lang naman ang isa sa pinaka-pinaghahandaang okasyon ng bawat pamilyang Pilipino. Pag pasok pa lamang ng -Ber months, unti-unti nang nakikitaan ang bawat tahanan ng makukulay na dekorasyon, Christmas lights, at Christmas tree, kaya naman ito naContinue reading “Why should you go to the most awaited OFW Christmas Event in Taiwan? Find out here!”